projekti-aktuelnosekcija zenaSTBIH MLADI

Razvoj i evaluacija imidža STBiH

Održan DETU 2 u Visokom

U skladu sa projektnim planovima, u periodu od 27-31.avgusta u Visokom održan je drugi ciklus DETU seminara. U sklopu seminara održani su i sastanci projekntih grupa 1 i 2  kao i poseban trening za mlade pod nazivom Informisanje po školama .

 

Projektne grupe su započele sa planiranjem svojih projektnih zadataka i do 28.septembra konačni planovi bi trebali biti spremni.
Seminar se fokusirao na evaluaciju trenutnog imidža STBIH kao i na moguće buduće ciljeve u razvoju imidža ali i sindikata uopšte. Slijedeći seminar planiran je za prvu sedmicu novembra kada bi projektna grupa 1 ujedno trebala i implementirati svoj projektni zadatak – organizirati Seminar za žene.