projekti-aktuelno

Projekat predstavljen na Forumu komunikatora u Cape Townu

Solidarnost kao temelj za izgradnju komunikacije u sindikatu

SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Na ovogodišnjem UNI-jevom Forumu komunikatora u Cape Townu predstavaljen je i BH Projekat solidarnosti kao jedan od mogućih modela za izgradnju strategije komunikacije unutar sindikata.  Forum se fokusirao na nove oblike komunikacije sa članstvom kao odgovorom na tehnološki napredak i promjenjenja očekivanja članstva. Web sitovi u funkciji komunikacije sa članstvom, kako ih učiniti efektivnim oruđem kao i upotreba drugih komunikacijskih tehnologija bila je tema trodnevnog foruma. Na istom je predstavljen i projekat SEcond Life organizovanje kao primjer virtualnog organizovanja ali i akcije jer je UNI nagrađen za pri ikad provedeni virtualni sindikalni protest.

Forum je između ostalog imao svoj fokus i na aktiviranju web sitova Afričkih sindikata u svojevrsnom projektom pod nazivom Africa eFuture. Napori STBIH na izgradnji komunikacija ocjenjeni su izuzetnim te je prezentacija projekta naišla na veliki interes učesnika foruma.