Novosti

Sindikat osnovnog obrazovanja KS, Sidnikat Hidrogradnje i Sindikat Polihema prepoznali STBIH kao strateškog partnera

U petak, 09.02.2018. je održan sastanak predstavnika Sindikata trgovine i uslužnih djelatnosti BiH sa kolegama iz Sindikata solidarnosti, Sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Kantona Sarajevo, Sindikata radnika Hidrogradnje i Sindikata radnika Polihema koji su pokrenuli inicijativu za stvaranje sindikata koji će biti alternativa sindikatu koji je zloupotrijebio ime i ugled i izdao radnike u ovoj zemlji.

Ponosni smo da su ove naše kolege u nama prepoznali saradnika i osnovu za buduće djelovanje.

Kasnije se ovoj inicijativi pridružio i Sindikat finansija FBIH.