Novosti

UNI Europa Trgovina – Konferencija sa fokusom na kolektivno pregovaranje

UNI Europa Trgovina

Konferencija sa fokusom na kolektivno pregovaranje

UNI Europa Trgovina održala je svoju evropsku konferenciju u Ženevi od 21 do 23 novembra. Većina diskusija oko 200 sindikalnih delegate fokusirala se na multinacionalnee maloprodajne I distributivne kompanije. Ovi korporativni gigantic su uspostavili trendove I uslove za cjelokupnu industriju, također I u odnosu na radne odnose I uslove zapošljavanja.

Stoga je neophodno da se ovaj dio trgovine orjentira prema socijalnom dijalogu I poštivanju fundamentalnih prava radnika.

Sa Konferencije: A.Šehbajraktarević, F.Plivčić, M.Beširović

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Samo dobro organizovani sindikati mogu obezbjediti glas trgovaca!- poručuje Konferencija UNI Europa Trgovina u svojim zaključcima.

STBIH je na ovoj konferenciji predstavljala delegacija iz glavnog ureda u Sarajevu a više detalja o samoj konferenciji,zaključke kao I osnovne poruke UNI Europe Trgovine možete naći na web situ:
http://www.union-network.org/UNIsite/SEctors/Commece.htm