Novosti

Upućen zahtjev za hitnu reakciju Vlade FBIH i ESV FBIH

Zbog drastičnog porasta cijena i apsolutne indolentnosti državnog nivoa vlasti da predloži i donese konkretne mjere za prevazilaženje krize, tražimo hitnu reakciju Vlade FBIH.
Zahtjev za hitnu reakciju smo poslali i ESV-u.