Novosti

Nastavljamo još spremniji i odlučniji u borbi za prava radnika u saradnji sa izvršnom i zakonodavnom vlasti!

Sindikat radnika trgovine i uslužnih djelatnosti BiH u saradnji sa Samostalnim sindikatom šumarstva, prerade drveta i papira BiH je održao niz sastanaka sa predstavnicima političkih stranaka, na kojima smo inicirali daleko konstruktivniju saradnju u cilju poboljšanja radnih uvjeta radnika, bez obzira kojoj političkoj opciji pripadali. Predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti su nam obećali pomoć u iniciranju prijedloga izmjena i dopuna postojećeg Zakona o radu i Zakona o reprezentativnosti, pomoć pri iniciranju određenih prijedloga za unaprijeđenje radnih uvjeta radnika na sjednicama Parlamenta FBiH, te i pripremanju materijala neophodnog za pomenuto na Javnim raspravama klubova stranaka i svih onih koji su zaiteresirani da učestvuju na istoj. Prioritetno ćemo uz njihovu pomoć raditi na donošenju odluke ili zakona o slobodnim praznicima, te neradnoj nedjelji.

Uslijed vanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom virusa COVID-19, bili smo prinuđeni privremeno obustaviti sastanke sa predstavnicima političkih stranaka, ali čim uvjeti za nastavak istih nam to dozvole, nastavljamo još spremnijii odlučniji u borbi za prava svih onih koji su okosnica našeg društva i cijele zemlje – naši vrijedni radnici na linijama prvog fronta.