Novosti

STBIH godišnja press konferencija

U utorak 17.12.2019. STBIH je održao godišnju press konferenciju kojoj je prisustvovao veliki broj medija. Sindikat radnika trgovine i uslužnih djelatnosti u 2019. godini dobio je novih 433 člana, pri čemu je 321 žena, a više od 70% članstvo mlađe od 40 godina. U odnosu na 2018. godinu STBIH je ovim povećao broj članova za 3,45%. Uzimajući u obzir da u BiH još uvijek ne postoji stvarna sloboda organizovanja, da je za sindikate u privatnom sektoru još uvijek nemoguće ući u kompanije bez saglasnosti poslodavca, ovo su itekako bitni rezultati, a STBIH je ponosan na svakog organizovanog radnika/cu.

Tokom godine STBiH je pružio pravnu pomoć i zastupništvo za 202 osobe i to tokom 288 konkretnih slučajeva kršenja prava. Od tog broja 144 su žene, a STBiH je imao i tri kolektivna slučaja. Problem broj jedan u 2019. bio je neplaćeni prekovremeni rad, zatim uskraćivanje slobodnih dana i godišnjeg odmora. Mobing koji je dugo vremena bio problem broj jedan već drugu godinu zaredom, iako u top šest problema, ipak zauzima tek četvrto mjesto. STBiH se može pohvaliti činjenicom da je 73,3 posto svih slučajeva u 2019. riješeno u korist radnika, što je povećanje od 7,8 posto u odnosu na prošlu godinu.

Najznačajnija aktivnost STBiH u 2019. vezana je za inicijativu STBiH za osiguranje prava radnika i radnica u sektoru trgovine na slobodan dan u dane praznika. U okviru te inicijative održan je online protest 29. aprila koji je podržalo 34 hiljade ljudi. Peticiju za sistemsko rješavanje ovog pitanja potpisalo je i na adresu Vlade FBiH poslalo više od 2.000 ljudi, a STBiH je od Vlade FBiH tražio da inicira razgovore i konsultacije o načinima rješavanja ovog pitanja.

Kako to nije urodilo plodom, STBiH je samostalno napravio prijedloge izmjena Zakona o radu i Zakona o unutrašnjoj trgovine FBiH i uputio ih Vladi FBiH. Sa druge strane, inicijativa je proslijeđena i Parlamentu FBiH, a STBiH je pozvao sve političke partije da je podrže. U toku svih ovih aktivnosti STBiH je uspio zatvoriti tržne centre i trgovačke lance za 1.maj i Bajram, neke i prvi put od njihovog otvaranja. Već naredni praznik, 25. novembar, ponovo su svi objekti bili otvoreni, a odgovor koji je STBiH dobio od nadležnih ministarstava je vrlo razočaravajući.

Ministarstvo rada FBiH je odbilo inicijativu STBiH za izmjenu Zakona o radu FBiH uz obrazloženje da „pitanje regulisanja državnih praznika u FBiH ne može biti predmet Zakona o radu”. Sa druge strane, Ministarstvo trgovine FBiH također je odbilo Inicijativu STBiH za izmjenu Zakona o unutrašnjoj trgovini FBiH uz objašnjenje da ona “nije u skladu sa osnovnim načelom da se trgovina obavlja slobodno i pod jednakim uslovima na tržištu.” Posebno smo razočarani stavom ovog ministarstva da “pojava nepoštivanja zakonskih i ugovorenih obaveza poslodavaca u odnosu prema radnicima zaposlenim u trgovinama nije dovoljan razlog koji bi mogao opravdati posebnu zakonsku mjeru zabrane rada trgovina praznikom.” Na ovaj način nadležna ministarstva su poslala jasnu poruku svim zaposlenim u ovom sektoru da su oni ponovo radnici drugog reda, da se za njih suštinsko pitanje ne može rješavati ni Zakonom o radu ni Zakonom o unutrašnjoj trgovini. STBiH nije našao sagovornika za ovo pitanje ni u Udruženju poslodavaca FBiH od koga smo također tražili stav i mišljenje.

I pored svega, mi definitivno nećemo odustati od ovih nastojanja. Stoga, pozivamo sve zastupnike i klubove stranaka u Parlamentu FBiH da preuzmu inicijative i iste predlože Parlamentu u nadi da će ovo tijelo imati više sluha od nadležnih ministarstava i da će insistirati na zakonskom rješenju ovog za sve trgovce itekako bitnog pitanja.